Stichting Urk Promotie (SUP) wordt aangestuurd door het bestuur dat is samengesteld door een afvaardiging van partners en onafhankelijke bestuursleden. De uitvoering van het beleid ligt bij de manager en het team van Touris Info Urk.

Bestuurssamenstelling SUP per mei 2017:
Voorzitter: Jan Verhoeff
Secretaris: Gerrit Hakvoort
Penningmeester: Bertine Brouwer
Bestuurslid: Jannie de Boer
Bestuurslid: Gerrit Bos

Team Tourist Info Urk
Daniëlle Visser
Caroline Kramer
Marriette Koffeman

Team van gidsen, vrijwilligers en back-ups

Albert Hoekman Janneke Zwaan Tiemen Roos
Alice Gnodde Janny Visscher Tjalling Ruiten
Csongor Kelemen Lammert Post Willard Woord
Fokke Snoek Maarten Post Willem de Boer
Gerrit Barends Marissa Kramer Gretha Brink
Jaap Bakker Martin Woord  
Jacob de Vries Douwe Gnodde  
Jan Anker Roelof Tiede Oost  
Jan Maarten Zwaan Gert Jan de Vries  
Jan van Urk Tiemen de Vries  

Samen een enthousiast team Urk-promotors!