Stichting Urk Promotie (SUP) wordt aangestuurd door het bestuur dat is samengesteld door een afvaardiging van partners en onafhankelijke bestuursleden. De uitvoering van het beleid ligt bij de manager en het team van Touris Info Urk.

Bestuurssamenstelling SUP per mei 2017:
Voorzitter: Jan Verhoeff
Secretaris: Gerrit Hakvoort
Penningmeester: Bertine Brouwer
Bestuurslid: Jannie de Boer
Bestuurslid: Gerrit Bos

Team Tourist Info Urk
Daniëlle Visser
Caroline Kramer
Marriëtte Koffeman
Stèfenny van Oosterhout (afdeling Urk promotie)

Team van gidsen, vrijwilligers en back-ups

Albert Hoekman Janny Visscher Tiemen Roos
Alice Gnodde Lammert Post Tjalling Ruiten
Csongor Kelemen Lub van den Berg Willard Woord
Frans Weerstand Maarten Post Willem de Boer
Gerrit Barends Marissa Kramer Gretha Brink
Jaap Bakker Martin Woord  Piet Buter
Jacob de Vries Douwe Gnodde  
Jan Anker Roelof Tiede Oost  
Jan Maarten Zwaan Gert Jan de Vries  
Jan van Urk Tiemen de Vries  

Samen een enthousiast team Urk-promotors!