Stichting Urk Promotie (SUP) wordt aangestuurd door het bestuur dat is samengesteld door een afvaardiging van partners en onafhankelijke bestuursleden. De uitvoering van het beleid ligt bij de manager en het team van Touris Info Urk.

Bestuurssamenstelling SUP per mei 2017:
Voorzitter: Jan Verhoeff
Secretaris: Gerrit Hakvoort
Penningmeester: Bertine Brouwer
Bestuurslid: Jannie de Boer
Bestuurslid: Gerrit Bos

Manager
Manager: Joekie Post

Team Touris Info Urk
Gastvrouw: Daniëlle Visser
Gastvrouw: Caroline Kramer
Gastvrouw: Marriëtte Koffeman

Team van gidsen, vrijwilligers en back-ups

Albert Hoekman Janneke Zwaan Tiemen Roos
Aline Kramer Janny Visscher Tjalling Ruiten
Csongor Kelemen Lammert Post Willard Woord
Fokke Snoek Maarten Post Willem de Boer
Gerrit Barends Marissa Kramer Willem Wakker
Jaap Bakker Marjanne Foppen  
Jacob de Vries Mathilde Woord  
Jan Anker Roelof Tiede Oost  
Jan Maarten Zwaan Teun Kramer  
Jan van Urk Tiemen de Vries  

Samen een enthousiast team Urk-promotors!