Tourist Info Urk is onderdeel van Stichting Urk Promotie. Stichting Urk Promotie (SUP) is in 1996 opgericht door gemeente Urk en een drietal Urker horecaondernemers met als doel (vrij vertaald):

"Het promoten van Urk en haar ondernemers, en het versterken van de Urker gastvrijheid."

Hoe we dit doen vindt u terug in onze Visie 2018-2025. We spreken daarin onze droom en ambitie uit om van het historisch centrum weer het kloppend hart van Urk te maken. Om dat te bereiken hebben we een vijftal inspirerende toekomstbeelden benoemd. Deze beelden en ideeën willen we onder de aandacht brengen en realiseren door ons te focussen op vier pijlers: 1. Netwerk versterken, 2. Samenwerken, 3. Kennis delen en 4. Professionaliseren. Dat is onze rode draad voor de komende jaren.

In de infographic hieronder ziet u in één oogopslag wat onze dromen, ambities en pijlers zijn. Meer over onze visie vindt u hier.