Het Kerkje aan de Zee is elke werkdag (mits er geen speciale diensten zijn) geopend van 14:00 tot 17:00 uur. 
Tijdens het Zingen in de Zomer is er samenzang om 14:00 uur en is het kerkje tijdens werkdagen geopend vanaf 11:00 uur geopend voor bezichtiging. 

 +

De voorganger van het kerkje is gebouwd rond het jaar 1600. Na ongeveer 30 jaar komt de kerk door afslag op een eilandje voor de kust van Urk te liggen. Het was alleen wadend door het water dan wel per bootje te bereiken. Het Kerkje aan Zee is in 1786 herbouwd, voor een bedrag van nog geen ƒ 15.000,00. De reden van herbouw lag in het feit dat het kerkje zo bouwvallig was geworden dat het moest worden afgebroken. Uit een boven de hoofdingang van het huidige kerkje aanwezige gedenksteen blijkt nog steeds de band die er geweest is met de stad Amsterdam. In de jaren 1988/1989 is het kerkje voor het laatst gerestaureerd.