Stichting Urk in Oorlogstijd organiseert samen met schrijver en journalist Mandy van Dijk een tentoonstelling over Urk in de Eerste Wereldoorlog: ‘Elba van de Zuiderzee’. De tentoonstelling in museum Het Oude Raadhuis wordt op vrijdag 3 mei om 17.30 uur geopend door Annie van Urk, vrouw van de wijlen dorpshistoricus Albert van Urk die veel onderzoek heeft gedaan naar dit onderwerp. Op vrijdagavond 26 april is er een previewavond in Cultuur-Eus Tromp de Vries op Urk. Bezoekers kunnen in gesprek gaan met Mandy van Dijk en Robert Hofman (Urk in Oorlogstijd) over de tentoonstelling en het boek dat volgend jaar uit zal komen. Daarna kunnen ze als eerste een deel van de tentoonstelling bezichtigen.

In Museum Het Oude Raadhuis op Urk organiseren de stichting Urk in Oorlogstijd en Mandy van Dijk een expositie over Urk in de Eerste Wereldoorlog: het Elba van de Zuiderzee. Op vrijdag 3 mei 2019 wordt de tentoonstelling geopend en de stukken zullen een maand lang te zien zijn in de oude raadszaal van het Urker museum.

Annie en Albert van Urk

Annie van Urk opent de expositie. Haar man, de Urker dorpshistoricus Albert van Urk, was degene die Mandy van Dijk in 2013 een foto liet zien van het Urker kamp en haar er meer over vertelde. Albert van Urk overleed in 2014, maar zijn archieven spelen een belangrijke rol in de totstandkoming van de tentoonstelling en het boek: vormen de basis waarop het vervolgonderzoek gedaan is.

Unieke objecten

In de tentoonstelling zijn unieke objecten te zien en zijn interessante verhalen over Urk plus de  geïnterneerden opgetekend. Het is leuk voor mensen die geïnteresseerd zijn in geschiedenis of in Urk, in de Eerste Wereldoorlog of in ontsnappingsverhalen. Er zijn audiovisuele elementen, originele papieren van 100 jaar oud, eigendommen van geïnterneerden en bewakers, en er is een selfie hoek.

Previewavond

In de aanloop naar de tentoonstelling, op vrijdag 26 april om 19.30 uur, is er een previewavond in Cultuur-Eus Tromp de Vries op Urk. Dan gaat Robert Hofman van Urk in Oorlogstijd met Mandy van Dijk in gesprek over de expositie, het boek waar Van Dijk aan werkt, het leven in die tijd, het waarom van het kamp en de ontsnappingspogingen die de geïnterneerden deden. Daarna kunnen de aanwezigen in het museum als eerste een voorproef krijgen op de tentoonstelling. De volledige expositie is een week later te bezoeken. Entree voor de previewavond is € 2,50, inclusief koffie, thee en een koekje. Aanmelden kan op www.elbavandezuiderzee.nl 

Van boek naar tentoonstelling

Journalist en schrijver Mandy van Dijk werkt aan een boek over het interneringskamp dat op het eiland Urk gebouwd werd in de Eerste Wereldoorlog. Op de rand van het eiland stond een enkelwandige houten barak met daarin vluchtgevaarlijke Franse, Engelse en Belgische officieren. De officieren wilden niet op Urk zijn en deden menig poging van het eiland af te komen, de Urkers waren op hun beurt de officieren liever kwijt dan rijk, maar zagen het als hun plicht om te voorkomen dat er mensen zouden ontsnappen. Een gespannen situatie op het geïsoleerde eiland in het neutrale Nederland.

Er valt veel over dit onderwerp te vertellen, vooral als je vele puzzelstukjes in de verschillende archieven hebt kunnen vinden. Niet alle archiefvondsten zijn geschikt voor het boek, of zouden beter tot hun recht komen in een expositie. In gesprek met Robert Hofman van de stichting Urk in Oorlogstijd ontstond het idee om een tentoonstelling te organiseren om de bijzondere objecten te laten zien; om het verhaal aan een groter publiek te vertellen.