Natuur

 • Cultuurhistorische Driehoek Urk - Schokland - Nagele

  De Cultuurhistorische Driehoek bestaande uit Urk, Schokland en Nagele biedt op het gebied van architectuur en cultuurhistorie genoeg mogelijkheden voor een dagje uit. De Noordoostpolder is een bijzonder gebied. Aangelegd in een water dat tien jaar voor het droogvallen nog zee was. Ook vóór de Zuiderzee was hier land, waar mensen woonden.

  Meer informatie
 • Speelbos

  Het twee hectare grote speelbos langs de Staartweg is een aanwinst voor Urk. In het speelbos kunnen kinderen zich uitleven op verschillende speeltoestellen, die gemaakt zijn van natuurlijke materialen. Daarbij kunnen ze ook heerlijk zelf aan de slag en hun fantasie de vrije loop laten, bijvoorbeeld in en rond de beek. Het speelbos, aan de rand van het Urkerbos, ligt op het grondgebied van Het Flevo-landschap.

  Meer informatie
 • Toppad Urk beschermt duinriet grasland

  Een gebied met bijzondere flora en fauna, gelegen tussen de bebouwing van Urk. Het Toppad was het eerste Staatsnatuurmonument in Flevoland. De kalkrijke zandbodem draagt bij aan de grote variatie, van open water en rietland tot nat grasland en moerasbos. Bij de Urkers staat het gebied bekend als de witte zandvlakte. Van rietorchis tot oranje havikskruid en van rietgors tot kiekendief. Toppad Urk heef bijzondere vegetatie en vele vogelsoorten. Dit moerasgebied is doorgaans gesloten voor het publiek. Een enkele keer wordt er een excursie gegeven door het Flevolandschap.

  Meer informatie
 • Urker stranden en dijken

  Vanaf de Ketelbrug (A6) of het IJsselmeer steekt Urk markant boven het landschap uit. Een prachtige skyline, met als letterlijk hoogte punt de vuurtoren. Aan weerszijden van de vuurtoren, aan de Staversekade en aan de Westermeerdijk bevinden zich 2 stukken strand. Heerlijk om daar te recreëren. Dit is ook mogelijk op of langs de dijken, welke Urk destijds verbonden hebben met de vaste wal. Langs deze dijken loopt een fietspad richting het oude land.

  Meer informatie
 • Urkerbos

  Het rijkste bos van Flevoland met diversen soorten loofhout, naaldhout en natuurrijke open plekken. In het Urkerbos liggen het geologisch reservaat P. van der lijn en het Staartreservaat. Het Flevo-landschap heeft aan de rand van het bos, in samenwerking met andere partijen, een natuurspeelbos aangelegd.

  Meer informatie