The Psalm Project concerttour

Psalm Pasen Donderdag 15 maart 2018 geeft The Psalm Project een concert in Kerkelijk Centrum “de Poort”. Het concert begint om 20:00 uur. Dit concert wordt georganiseerd door Zingen in de Kerk, een initiatief van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie. Tickets zijn gratis te reserveren via www.zingenindekerk.nl. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om dit prachtige concert bij te wonen!

Al eeuwenlang worden de psalmen gezongen. Liederen die je meenemen door de diepe dalen van het leven, maar ook psalmen die het uitzingen van vreugde.

The Psalm Project bewerkt de bij velen bekende melodieën van het Geneefse Psalter tot hedendaagse composities. Daardoor wil The Psalm Project de Psalmen ook voor de toekomstige generaties levend houden en recht doen aan de vaak prachtige melodieën en bekende melodieën van het Geneefs Psalter.


Kaart

Locatie

  • Lange Dam 52
  • 8321 XS URK