Herdenking van de Reformatie op Urk

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de Slotkapel te Wittenberg. Op verschillende wijzen en in vele plaatsen in ons land zal de komende tijd de Reformatie worden herdacht. Op Urk hebben ds. H. Korving, ds. E.J. Terpstra en M. Bogerd het initiatief genomen om extra aandacht op Urk voor de Kerkhervorming te vragen. Diverse activiteiten vinden plaats en bijeenkomsten worden belegd.

De herdenking van de Reformatie op Urk begint met een kerkhistorische lezing in het Kerkje aan de Zee. Op woensdag 20 september hoopt M. Bogerd aan de hand van een Powerpointpresentie te laten zien en horen hoe en wanneer de Reformatie op Urk plaatsvond.
Daarna vindt er op woensdag 11 oktober een bijeenkomst van alle ambtsdragers op Urk plaats. Prof.dr. H.J. Selderhuis, voorzitter van de landelijke organisatie Refomatie 500, zal een inleiding verzorgen over “De christelijke vrijheid en de knechtelijke wil”. Alle kerkenraadsleden op Urk zullen voor deze bijeenkomst worden uitgenodigd.
 
Vrouwen en mannen
Op zaterdag 28 oktober staat tijdens het mannenontbijt in Irene de taak en roeping van de man centraal, aan de hand van Maarten Luther. De inleiding zal verzorgd worden door gemeentestichter en voorganger Bert Noteboom. Aanvang: 08.00 uur.
De vrouwenochtend wordt op 1 november gehouden in De Koningshof. Ds. Jurjen ten Brinke hoopt te spreken over de taak en roeping van de vrouw, aan de hand van Katharina van Bora, de vrouw van Luther. Aanvang: 09.30 uur.
Op Hervormingsdag, dinsdag 31 oktober, wordt een avond in de Bethelkerk belegd. De opening geschiedt door ds. E.J. de Groot. De eerste lezing wordt gehouden door ds. W.A. Zondag over ”de Reformatie in historisch perspectief”, terwijl prof.dr. M.J. Kater in zal gaan op ”de Reformatie in toekomstperspectief”. De sluiting wordt verzorgd door ds. W.P. Emaus.
 
Wonder van de Allerhoogste
Het organiserend comité vraagt de genoemde data in de agenda te zetten. Zij hoopt dat velen ingaan op de uitnodiging. Doel is om jongeren en ouderen (opnieuw) in aanraking te brengen met de Reformatie en hen te wijzen op de wonderen van de Allerhoogste. 
Het is de wens en bede van het organiserend comité dat het goud van de Reformatie weer mag schitteren en dat een reformatie van het hart en leven op Urk mag plaatsvinden. Daarnaast ziet het comité er naar uit dat de gezamenlijke herdenking en bezinning op Urk samenbindend mag werken voor de kerken die uit de Reformatie zijn voortgekomen.


Kaart

Locatie

  • Wijk 3 3
  • 8321 EW URK

Contactgegevens